Camponotus fallax - gmachówka pniowa
  MAck

Copyright by Maciej Nielubowicz. All rights reserved.