Lasius niger - hurtnica zwyczajna
  MAck

Copyright by Maciej Nielubowicz. All rights reserved.